Skulle du till kurssidan för Termodynamik och ytkemi?

KLUR är tänkt att bli en sida vigd åt problemlösning, men är under uppbyggnad. Tills vidare kan du besöka några tävlingar som uppmuntrar problemlösning i skolan: