Versionshistorik för "5A.7"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 16 november 2017 kl. 09.52Per (Diskussion | bidrag). . (128 byte) (+128). . (Skapade sidan med 'Den normala kokpunkten är den temperatur då ångtrycket är 1 atm. Använd Clausius-Clapeyrons ekvation för att beräkna den.')