Versionshistorik för "Extensiva och intensiva storheter"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 31 oktober 2017 kl. 11.12Per (Diskussion | bidrag). . (1 830 byte) (+1 830). . (Skapade sidan med 'Extensiva storheter beror på mängden, medan intensiva storheter är oberoende av mängden. För att testa om en storhet ''X'' är extensiv kan man tänka sig att man skapar...')