4B.13

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Ideal gas kan antagas. Eftersom p, V och T är givna så kan vi räkna ut n. Vi kan också räkna ut sluttrycket (1.18 bar). Det behövs inte för att lösa uppgiften men hjälper oss att förstå vad som händer. Om sluttrycket hade varit mindre än det givna externa trycket hade ju t.ex. processen inte fungerat och vi hade vetat att vi antingen felräknat eller missuppfattat något. Tag därför för vana att göra sådana testräkningar när möjligheten finns.

a) Beräkna volymsändringen och använd Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle w=-p_{ex}\Delta V} .

b) Här ändras Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle p_{ex}} hela tiden eftersom Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle p=p_{ex}=nRT/V} . Därför måste differentialuttrycket användas:

Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle dw=-p_{ex}dV=-\frac{nRT}{V}\,dV}
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle w=\int dw=-nRT\int_{V_1}^{V_2}\frac{1}{V}dV=-nRT\,\left[\ln V \right]_{V_1}^{V_2}=-nRT\ln\frac{V_2}{V_1}}