4C.3

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Observera att det är fel i facit.

Använd först att Kr(g) är en ideal, monatomär gas, som inte har några rotations- eller vibrationsbidrag till värmekapaciteten, utan helt enkelt har


a) Vid konstant tryck gäller att , där för ideal gas. Observera att den molära värmekapaciteten måste multipliceras med antalet mol för att få systemets värmekapacitet.

b) Vid konstant volym gäller att , men eftersom det är en ideal gas kan vi fortfarande använda oss av att i ett andra steg, när vi räknat ut T. Ett annat sätt att få samma resultat är att använda att .