4F.17

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Standardångbildningsentropin är Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta_{vap} S^o} , där ringen betecknar "standardtryck", d.v.s. att partialtrycket av gasen ska vara 1 bar. Däremot så betyder inte beteckningen att det är för en viss "standardtemperatur" utan temperaturen måste anges separat. I det här fallet ska vi beräkna standardångbildningsentropin vid 85 grader. Vid denna temperatur är ångbildningsreaktionen inte reversibel om partialtrycket vattenånga är 1 bar, utan reaktionen är spontan i motsatt riktning: kondensation.

Det gäller alltså här att beräkna standardångbildningsentropin längs en reversibel väg (se nedan).

Använd följande reversibla väg för att beräkna standardångbildningsentropin vid 85 grader:

(85, l) -> (100, l) -> (100, g, 1 bar) -> (85, g, 1 bar)

Fotnot: Vi har även tillräcklig information för att på liknande sätt beräkna Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta_{vap} H^o=41.3} kJ/mol, sålunda kan vi bekräfta att Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta_{vap} G^o>0} så att ångbildningsreaktionen inte är spontan.