4H.13

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Integrera differentialuttrycket . Se detaljer nedan.


Den sista frågan i uppgiften är inte väldefinierad eftersom svaret beror på hur vi definierar medelvärdet på värmekapaciteten i temperaturintervallet. Inget av tre rimliga val ger avvikelsen som står i facit:

  • Använd för medeltemperaturen i intervallet, 11.51 J/molK: ger 2.4% för hög entropiändring
  • Använd medelvärdet av för start- och sluttemperatur, 11.05 J/molK: ger 1.8% för låg entropiändring
  • Använd medelvärdet över hela intervallet beräknat med integral, 11.36 J/molK: ger 1.0% för hög entropiändring