4H.13

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Integrera differentialuttrycket Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle dS=\frac{C_p\,dT}{T}} . Se detaljer nedan.

Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle dS=\frac{a}{T}+b+\frac{c}{T^3}\,dT}
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta S=\left[ a \ln T + bT - \frac{c}{2T^2} \right]_{T_1}^{T_2}}


Den sista frågan i uppgiften är inte väldefinierad eftersom svaret beror på hur vi definierar medelvärdet på värmekapaciteten i temperaturintervallet. Inget av tre rimliga val ger avvikelsen som står i facit:

  • Använd Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle C_p} för medeltemperaturen i intervallet, 11.51 J/molK: ger 2.4% för hög entropiändring
  • Använd medelvärdet av Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle C_p} för start- och sluttemperatur, 11.05 J/molK: ger 1.8% för låg entropiändring
  • Använd medelvärdet över hela intervallet beräknat med integral, 11.36 J/molK: ger 1.0% för hög entropiändring