5.43

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

I uppgift b borde det ha stått i uppgiften att och får antas vara oberoende av temperaturen. Svaret i facit förutsätter detta antagande. Eftersom även värmekapaciteter ges i appendix A (men inte deras temperaturberoende) går det att göra en bättre uppskattning. Under antagandet att värmekapaciteterna är konstanta blir svaret 1019 K (med numerisk ekvationslösning)

a) Använd relationen mellan och .

b) Samla data ur tabellen:

kJ/mol
J/(K mol)
J/(K mol)

Vi söker temperaturen då .

Om och antas oberoende av temperaturen ges svaret av

Annars ges svaret av följande ekvation som enklast löses numeriskt:

där K.

c), d)

Eftersom antalet gasmolekyler inte ändras under reaktionen kommer totaltrycket att vara konstant, och vi kan därför ställa upp jämviktsschemat direkt med partialtryck. Observera att detta INTE kan göras om totaltrycket ändras, då ska man alltid räkna på substansmängder.

Svaret i c) kan ses av symmetriskäl.

För d) ställer vi upp följande ekvation där vi förutsätter att en mängd motsvarande trycket bar har reagerat åt vänster: