5.47

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

OBS! Fel i facit på d-uppgiften. Ska vara 869 ml.

Observera att uppgift a, b och c beskriver tre olika jämvikter, varav den i c kan ses som summan av a och b.

a)

Br2(g) -> 2 Br(g)

Ur tabell: kJ/mol

b)

Br2(l) -> Br2(g)

Ur tabell: kJ/mol

Ångtrycket för Br2 (uttryckt i bar) är lika med K för reaktionen.

c)

Br2(l) -> 2 Br(g)

Hess lag:

Partialtrycket för Br (uttryckt i bar) ges av .

d)

Volymen ges av allmäna gaslagen där mol och är svaret från b (var noga med enheter).