5.47

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

OBS! Fel i facit på d-uppgiften. Ska vara 869 ml.

Observera att uppgift a, b och c beskriver tre olika jämvikter, varav den i c kan ses som summan av a och b.

a)

Br2(g) -> 2 Br(g)

Ur tabell: Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta_r G^\circ=2\cdot 82.4-3.11} kJ/mol

b)

Br2(l) -> Br2(g)

Ur tabell: Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta_r G^\circ=3.11-0} kJ/mol

Ångtrycket för Br2 (uttryckt i bar) är lika med K för reaktionen.

c)

Br2(l) -> 2 Br(g)

Hess lag: Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta_r G^\circ=\Delta_r G^\circ(a)+\Delta_r G^\circ(b)}

Partialtrycket för Br (uttryckt i bar) ges av Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \sqrt{K}} .

d)

Volymen ges av allmäna gaslagen där Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle n=0.01} mol och Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle p} är svaret från b (var noga med enheter).