5A.11

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

I uppgift b är antagligen författarens tanke är man inte ska behöva bry sig om skillnaden mellan atm och bar, och det gör att flera svar kan vara lika rätt. Om man tolkar "standard" som 1 atm så får man exempelvis svaret 90.55 J/molK, vilket antagligen är det svaret boken menat i facit även om de avrundar lite ologiskt.

Men om man ska vara noga så efterfrågas standard-ångbildningsentropin, där "standard" innebär 1 bar. Ångbildningsentropin kan beräknas med den enkla formeln (Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta S=\Delta H / T} ) endast för den temperatur där processen sker reversibelt. Det innebär att den mest korrekta uträkningen är att först beräkna den temperatur där ångtrycket är 1 bar och sedan beräkna standard-ångbildningsentropin för denna temperatur. Svaret blir då 90.66 J/molK. Det står inte i uppgiften vid vilken temperatur standard-ångbildningsentropin söks, men vi får då förutsätta att både den och ångbildningsentalpin är oberoende av temperaturen.

Sammanfattningsvis:

  • För en given temperatur beror ångbildningsentropin starkt på trycket (men entalpin gör det inte).
  • Däremot, för ett givet tryck brukar ångbildningsentropin vara ganska oberoende av temperaturen (och detsamma gäller entalpin)
  • Ofta söker vi entropiändringen för den reversibla ångbildningen, d.v.s. vi låter trycket vara lika med ångtrycket för den givna temperaturen. Då beror förstås entropiändringen starkt på temperaturen trots att ångbildningsentalpin inte gör det.

a) Den normala kokpunkten är den temperatur då ångtrycket är 1 atm. Därmed vet vi ångtrycket för två temperaturer och kan beräkna ångbildningsentalpin med Clausius-Clapeyrons ekvation under förutsättning att den är oberoende av temperaturen.

b) Beräknas för en reversibel ångbildningsprocess som Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta S=\Delta H / T} . Här finns dock subtila svårigheter och otydligheter, se ovan.

c) Använd Clausius-Clapeyrons ekvation en gång till.