Extensiva och intensiva storheter

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Extensiva storheter beror på mängden, medan intensiva storheter är oberoende av mängden. För att testa om en storhet X är extensiv kan man tänka sig att man skapar en kopia av sitt system och ställer det bredvid. Om X för det dubbla systemet nu blir dubbelt så stor som för det ursprungliga är X en extensiv storhet. Om X inte ändras är det en intensiv storhet.

Extensiva storheter

 • substansmängd, n
 • volym, V
 • massa, m
 • inre energi, U
 • värmekapacitet (för systemet),
 • entalpi, H
 • entropi, S
 • arbete, w
 • värme, q
 • effekt
 • area,
 • ...

Intensiva storheter

 • molvolym,
 • molmassa, M
 • densitet,
 • tryck, p
 • temperatur, T
 • molär värmekapacitet,
 • specifik värmekapacitet (per kg),
 • kemisk potential,
 • ångbildningsentalpi (eftersom den är per mol),
 • utvidgningskoefficient,
 • ytspänning,
 • ytöverskott (om det anges per ytenhet),
 • ...

Luriga fall

Ibland används tyvärr samma beteckning för intensiva och extensiva storheter, så det är viktigt att kolla enheten om man är osäker. Exempel:

 • Ibland skrivs även molär värmekapacitet som , men den har då enheten J/(mol K), medan den extensiva värmekapaciteten har enheten J/K.
 • kan vara för hela systemet (extensiv, enhet Joule) men ibland angiven för en kemisk reaktion (intensiv, enhet J/mol, rekommenderad beteckning är
 • Den totala mängden adsorberad vid ytan (extensiv, enhet mol) kallas ibland också för ytöverskott (men normalt är ytöverskottet intensiv med enheten mol/m2)