Extensiva och intensiva storheter

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Extensiva storheter beror på mängden, medan intensiva storheter är oberoende av mängden. För att testa om en storhet X är extensiv kan man tänka sig att man skapar en kopia av sitt system och ställer det bredvid. Om X för det dubbla systemet nu blir dubbelt så stor som för det ursprungliga är X en extensiv storhet. Om X inte ändras är det en intensiv storhet.

Extensiva storheter

 • substansmängd, n
 • volym, V
 • massa, m
 • inre energi, U
 • värmekapacitet (för systemet), Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle C_p}
 • entalpi, H
 • entropi, S
 • arbete, w
 • värme, q
 • effekt
 • area, Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \cal{A}}
 • ...

Intensiva storheter

 • molvolym, Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle V_m}
 • molmassa, M
 • densitet, Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \rho}
 • tryck, p
 • temperatur, T
 • molär värmekapacitet, Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle C_{p,m}}
 • specifik värmekapacitet (per kg), Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle C_{p,s}}
 • kemisk potential, Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mu}
 • ångbildningsentalpi (eftersom den är per mol), Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta_{vap}H}
 • utvidgningskoefficient, Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \alpha}
 • ytspänning, Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \gamma}
 • ytöverskott (om det anges per ytenhet), Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Gamma}
 • ...

Luriga fall

Ibland används tyvärr samma beteckning för intensiva och extensiva storheter, så det är viktigt att kolla enheten om man är osäker. Exempel:

 • Ibland skrivs även molär värmekapacitet som Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle C_p} , men den har då enheten J/(mol K), medan den extensiva värmekapaciteten har enheten J/K.
 • Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta H} kan vara för hela systemet (extensiv, enhet Joule) men ibland angiven för en kemisk reaktion (intensiv, enhet J/mol, rekommenderad beteckning är Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta_r H}
 • Den totala mängden adsorberad vid ytan (extensiv, enhet mol) kallas ibland också för ytöverskott (men normalt är ytöverskottet intensiv med enheten mol/m2)