K11

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Eftersom vi har 1 mol kan vi ersätta med utan att ändra siffervärdet på konstanten a (men enheten ändras till J m3 om man ska vara strikt).

Det sker inget värme- eller arbetsutbyte, så . Detta innebär

Integrering ger, om vi förutsätter konstant :

Insättning av värden ger temperaturskillnaden