K13

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Alla reversibla vägar är tillåtna, men här måste man se till att man gör fasövergången vid det tryck och den temperatur som de givna värdena gäller för, i detta fall 1 atm och 80.1 grader (353.3 K). En möjlig väg blir därför:

(liq, 298 K, 1 atm)  -->  (liq, 353 K, 1 atm)  -->  (gas, 353 K, 1 atm)  -->  (gas, 298 K, 1 atm)  --> -->  (gas, 298 K, 25 mbar)

(entropiändringarna för respektive delprocess blir då 23.4, 87.2, -14.0 och 30.8 J/K)