K14

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Observera att vi inte kommer till samma sluttillstånd i den irreversibla processen som i den reversibla processen.

Enligt Clausius olikhet med insättning av gäller:

för irreversibel process
för reversibel process

Observera att vi inte kommer till samma sluttillstånd (irreversibel ger högre sluttemperatur, se t.ex. uppgift K6). Om vi hade gjort det skulle entropiändringen ha blivit lika stor oavsett om processen vore reversibel eller inte. Ett sätt att se på den irreversibla processen är att om samma sluttillstånd skulle ha uppnåtts med en reversibel process, så hade vi fått tillföra värme, så för den processen.

minskar eftersom temperaturen minskar i båda fallen.

minskar eftersom temperaturen minskar, därmed minskar ännu mer än .