K16

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Räkna ut ΔrS0 vid 800 K.   (-77.25 J/[mol K]  )

Skriv upp ett uttryck för ΔrCp, d.v.s. hur systemets värmekapacitet ändras när 1 mol reaktion sker. Eftersom de individuella värmekapaciteterna beror på temperaturen kommer även ΔrCp göra det: ΔrCp = 7.35 + 0.0278 T

Beräkna ΔrH0 vid 1000 K genom att integrera dH = ΔrCp dT från  800 K till 1000 K.  (-86.0 kJ/mol)

Beräkna ΔrS0 vid 1000 K genom att integrera dS = (ΔrCp / T) dT över samma intervall (-70.05 J/[mol K]  )

Beräkna slutligen ΔrG0 vid 1000 K.