K21

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Uppgift b) kan delas upp i två delar: Först kan vi beräkna ångtrycket för respektive ren vätska vid den nya temperaturen. Därefter kan vi räkna ut trycket ovanför en lösning med samma sammansättning som i uppgift a.

a)

Börja med att beräkna molbråket i vätskan utifrån en ekvation där totala ångtrycket enligt Raoult slag likställs med det givna ångtrycket (utnyttja att summan av molbråken är 1). Molbråket i ångan ges av partialtrycket för komponenten dividerat med det total ångtrycket.

b)

Den första delen av b-uppgiften kan t.ex. göras genom att integrera Clausius-Clapeyrons ekvation för att direkt erhålla ångtrycket. Ett alternativt sätt är att räkna ut ΔGo och därur ΔSo och sedan antaga att ΔSo och ΔHo är oberoende av temperaturen.

För CCl4: p* (303K) = 157 torr (om alternativt sätt: ΔSo=85.5 J/(mol K), ΔGo (303K) = -3.94 kJ/mol)

För SnCl4: p* (303K) = 41.4 torr (om alternativt sätt: ΔSo=84.9 J/(mol K), ΔGo (303K) = -7.31 kJ/mol)

När man väl har ångtrycken för de rena ämnena kan man använda Raoults lag direkt för att räkna ut partialtrycken (83.4 och 19.4 torr), och från dessa erhålls både totaltrycket och molbråket i ångan.