K31

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Använd Youngs ekvation, där den "fasta ytan" i det här fallet utgörs av vattnet. I a-uppgiften finns ingen lösning (ekvationen ger  cos θ > 1), vilket innebär att droppen flyter ut helt (fullständig vätning).

I b-uppgiften blir lösningen θ = 20 grader, d.v.s. droppen ligger kvar på vattenytan men är väldigt "platt" eftersom kontaktvinkeln är så låg. Eftersom det tar en viss tid innan jämvikten har ställt in sig är det troligt att man faktiskt ser droppen först flyta ut och sedan dra ihop sig igen.