K34

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Antag att man utsätter stövlarna för vattentrycket 5 kPa. Vi söker då den kontaktvinkel som gör att kapillärkraften precis lyckas motverka vattentrycket så att inte vatten tränger in i stövlarna. Man kan här tänka på många olika sätt. Om man förstår kapillärstigning, och att även kan vara negativt när man har hydrofoba ytor i kapillären, så kan det vara enklast att utnyttja denna princip eftersom det redan finns en formel för detta. Vänd i så fall figuren upp och ned och tänk dig att vattenytan i poren "borde" ha legat på en viss höjd (räknat från porens öppning) som motsvarar trycket 5 kPa. Kapillärkraften har alltså "tryckt ner" vattenytan ända till porens öppning.


En nedtryckning av vattenytan motsvarar ett negativt värde på i kapillärstigningsformeln.

I b-uppgiften fås ett annat värde på (som fortfarande är negativt eftersom kapillärkraften har tryckt ned vattenytan detta avstånd). Eftersom ingenting annat än materialets egenskaper kan ha ändrats måste det vara kontaktvinkeln som har ändrats: materialet har blivit mindre hydrofobt.