K34

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Antag att man utsätter stövlarna för vattentrycket 5 kPa. Vi söker då den kontaktvinkel Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \theta} som gör att kapillärkraften precis lyckas motverka vattentrycket så att inte vatten tränger in i stövlarna. Man kan här tänka på många olika sätt. Om man förstår kapillärstigning, och att Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle h} även kan vara negativt när man har hydrofoba ytor i kapillären, så kan det vara enklast att utnyttja denna princip eftersom det redan finns en formel för detta. Vänd i så fall figuren upp och ned och tänk dig att vattenytan i poren "borde" ha legat på en viss höjd (räknat från porens öppning) som motsvarar trycket 5 kPa. Kapillärkraften har alltså "tryckt ner" vattenytan ända till porens öppning.


En nedtryckning av vattenytan motsvarar ett negativt värde på Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle h} i kapillärstigningsformeln.

I b-uppgiften fås ett annat värde på Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle h} (som fortfarande är negativt eftersom kapillärkraften har tryckt ned vattenytan detta avstånd). Eftersom ingenting annat än materialets egenskaper kan ha ändrats måste det vara kontaktvinkeln som har ändrats: materialet har blivit mindre hydrofobt.