K35

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Här samlar man upp hela ytskiktet man är intresserad av. Ytöverskottet ges av skillnaden mellan mängden surfaktant i ytskiktet och mängden surfaktant i en lika stor volym av bulklösningen.

Mängd i ytskiktet: 3.5 μmol

Mängd i 0.5 cm3 bulklösning: 2.0 μmol

(det är helt ekvivalent att istället räkna: volymen multiplicerad med skillnaden i koncentration)