K36

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Låt oss anta att lösningen är ideal så att aktivitet = koncentration.

Vi har fått givet dΓ/dc = -0.156 mN m2 mol-1 vid c = 6.4 mol m-3.

Ytöverskottet ges då av Gibbs ekvation.