K37

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Numerisk derivering innebär att derivatan av en funktion approximeras som en differenskvot. Den bästa bestämningen erhålls om man använder en "centraldifferens":

I den här uppgiften kan vi antingen bestämma eller numeriskt, och sedan använda korresponderande form av Gibbs adsorptionsekvation. Båda varianterna ger nästan samma resultat (skillnaden beror på att differenskvoten är "mer centrerad" för den icke-logaritmerade varianten.

Vi uppskattar först derivatan

N m-1 m3 mol-1

och sätter sedan in den i Gibbs adsorptionsekvation:

där c=40 mol/m3.