K38

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Koncentrationen ligger långt under cmc. Därmed kan vi antaga ett linjärt beroende mellan ytspänningen och koncentrationen. Vi antar också att lösningen är ideal.

Observera att varje mol SDS (en anjonisk surfaktant) ger 2 mol joner (i-faktorn i Gibbs ekvation i formelsamlingen).

Räkna ut adsorptionen med Gibbs ekvation, där derivatan dγ/dc kan ersättas med den finita differensen (γ - γ0) / (c - 0) = (γ - γ0) / c.