K4

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Sätt bar och bar. För ideal gas beror U bara på temperaturen, alltså för isoterm process. är också 0 eftersom är konstant om temperaturen är konstant. Ingen av dessa storheter kan bli olika i det reversibla och irreversibla fallet eftersom U och H är tillståndsfunktioner.

a) Beräkna w genom integration, där . Svaret blir

b) Beräkna w genom (trivial) integration, där bar och volymerna beräknas med allmäna gaslagen. Svaret blir

I båda fallen gäller