K5

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

a) Integrera differentialuttrycket Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle dH=n\cdot C_{p,m}\, dT} från starttemperaturen till sluttemperaturen. Eftersom trycket är konstant så är detta uttryck exakt även om inte gasen skulle vara ideal.

b) Använd definitionen av entalpi och skriv ett uttryck för entalpiskillnaden: Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta H=\Delta U + \Delta(pV)=\Delta U+nR\Delta T} där vi har antagit ideal gas. Lös sedan ut Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta U} .

Ett annat sätt att tänka är att entalpiändringen som beräknades i a) är lika med värmeöverföringen, eftersom vi har konstant tryck. Så för att få fram hela ändringen i inre energi behöver vi lägga till arbetet: Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta U=q+w=\Delta H-p\Delta V=\Delta H-nR\Delta T} där vi också antagit ideal gas.

Ett tredje sätt är att teckna uttrycket för Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle C_{V,m}=C_{p,m}\,-R} (under antagandet ideal gas) och sedan integrera differentialuttrycket för inre energin istället: Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle dU=n\cdot C_{V,m}\, dT} . Observera att vi måste anta ideal gas för att kunna använda detta uttryck när volymen inte är konstant.