K5

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

a) Integrera differentialuttrycket från starttemperaturen till sluttemperaturen. Eftersom trycket är konstant så är detta uttryck exakt även om inte gasen skulle vara ideal.

b) Använd definitionen av entalpi och skriv ett uttryck för entalpiskillnaden: där vi har antagit ideal gas. Lös sedan ut .

Ett annat sätt att tänka är att entalpiändringen som beräknades i a) är lika med värmeöverföringen, eftersom vi har konstant tryck. Så för att få fram hela ändringen i inre energi behöver vi lägga till arbetet: där vi också antagit ideal gas.

Ett tredje sätt är att teckna uttrycket för (under antagandet ideal gas) och sedan integrera differentialuttrycket för inre energin istället: . Observera att vi måste anta ideal gas för att kunna använda detta uttryck när volymen inte är konstant.