K6

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Räkna ut mängden gas (2.203 mol).

Antag att gasen går från till där och eftersom gasen kyls vid expansion.

Sätt . Detta ger

a) För reversibel expansion är Integrering ger

vilket är samma  sak som

 

d.v.s. vi får en ekvation för hur beror på .

Gaslagen ger en annan ekvation för hur beror på . Kombinera dessa och räkna ut och . Sedan ges arbetet av    .

b) När trycket utanför, , är konstant ger integrationen ett annat uttryck för hur beror på . Detta uttryck kombineras med gaslagen på samma sätt som i a.

En mer detaljerad uträkning för ett liknande problem finns i videoklipp på Live.