5.17

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Här anger facit få värdesiffror för att avspegla osäkerheten i data. Om vi räknar med exakta siffror får vi

  • b) 27.9 kJ/mol
  • c) 102 J/molK
  • d) 275 K
  • e) 208 K

Notera att standardångbildningsentropin ska vara vid 1 bar, se diskussion på uppgift 5A.11. Den normala kokpunkten ska däremot vara vid 1 atm.

Vi kan exempelvis skriva Clausius-Clapeyrons ekvation så här:

Vi kan alltså sätta och . Linjär regression med ekvationen ger då och .

Från dessa konstanter kan vi lösa ut

Vi kan också använda den linjära anpassningen för att beräkna T för ett givet p, genom att lösa ut T ur ekvationen:

Insättning av atm ger K.

Insättning av torr ger K.