K39

Från KFKA10
Hoppa till: navigering, sök

Vi tittar nu på ett koncentrationsintervall strax under cmc, och vi kan därmed antaga att derivatan dγ / d ln c är konstant i intervallet. Vi antar också att temperaturen är 298 K och att lösningen är ideal.

Räkna ut ytöverskottet med Gibbs ekvation, där vi precis som i K38 får in en faktor 2 eftersom vi har ett salt (fast denna gång med katjonisk surfaktant). 

Derivatan  dγ / d ln c kan approximeras av den finita differensen (γ(c1)-γ(c2) ) / (ln c1 - ln c2) där c1 och c2 är 0.96 respektive 0.56 mmol/kg. 

Observera att antagandet dγ/d ln c = konstant innebär att vi har ett konstant ytöverskott (ytskiktet är mättat med surfaktant), så det ytöverskott vi räknar ut gäller för alla koncentrationer i intervallet 0.56-0.96 mmol/kg, d.v.s. även för 0.63 mmol/kg.